www.kratena.cz/jezirka

Cookies

Dovolujeme si upozornit, že tento web používá cookies. Výhradně ke statistickým účelům a nic není s nikým jiným sdíleno.
OK, rozumím

Kratěna.cz

Koupací biotopy a zahradní jezírka

Voda v zahradní architektuře, ať už tekoucí nebo stojatá, je výrazným oživujícím prvkem, který otevírá uživateli další dimenzi ve vnímání a využití životního prostoru. Přítomnost vody s sebou přináší nejen úžasnou atmosféru, ale v případě tekoucí vody i nové zvuky a pohyb v zahradě. Vodní prvek se stává vrcholem kompozice, může sloužit buď k pasivnímu sledování nebo jej můžeme využít aktivně – k chovu a chytání ryb nebo ke koupání. Ten, kdo není příznivcem koupání v chlorovaných bazénech, které jsou sice krásně čisté, ale sterilní a bez vodního života, tomu nabízíme vytvoření přírodního koupacího biotopu.

Co jsou to PŘÍRODNÍ KOUPACÍ BIOTOPY?

Jedná se o koupací jezera, kde je čistota vody udržovaná za pomoci samočistící schopnosti rostlin a živých organismů ve spojení se vzduchovací technikou. Z toho tedy vyplývá, že přítomnost rostlin je do jisté míry v tomto vodním prvku nutností, a proto jeho tvar i osázení rostlinami může působit na jedné straně dojmem přírodního rybníčku nebo naopak při použití pravidelného tvaru koupací zóny lze tento koupací biotop sladit i s moderní architekturou staveb strohých geometrických tvarů. Při dodržení správných zásad vodního ekosystému se minimalizuje výskyt alergenních podnětů způsobujících zdravotní problémy.

Nabízíme tyto služby:

 • poradenství a celoroční údržbu
 • zazimování a zprovoznění vodních nádrží a jejich technického zázemí
 • rozbory vody
 • čistění jezírek – odsávání detritu (sedimentu) ze dna, likvidace řas přímá i nepřímá za pomoci přípravků snižujících obsah živin ve vodě (vyhladovění řas)

Přírodní koupací biotop se skládá ze 2 částí:

 1. Pobřežní (regenerační) zóna
  Jedná se o mělkou část jezírka, kde jsou uloženy filtrační substráty. Probíhá zde jak mechanická filtrace, tak biologický rozklad živin obsažených ve vodě. Substráty neslouží jen ke kotvení rostlin. Díky rozdílným osmotickým poměrům dochází k neustálému pohybu vody, která vstupuje do substrátů. Na povrchu substrátu žijí bakterie a další mikroorganismy, které jsou prvotními a rozhodujícími zpracovateli látek rozpuštěných ve vodě.
 2. Plavecká část
  Tato část je charakteristická vyšším vodním sloupcem, aby se v ní dalo plavat. Je nutné důsledně oddělit pobřežní zónu od hluboké vody, aby se zamezilo prolínání substrátů z pobřežní zóny do plavecké.

Kvalitu (čistotu) vody v koupacím biotopu zajišťují 4 základní stavební kameny:

 • Činnost mikroorganizmů – vytvářejících kolonie na povrchu substrátů v pobřežní zóně
 • Činnost zooplanktonu – zajišťuje primární biologickou redukci řas
 • Mikro a makrovegetace – udržuje nízkou hladinu živin a minerálů v systému
 • Fyzikální filtrace – pomocí nuceného oběhu vody odstraňuje ze systému přirozený spad organických a mechanických nečistot

Hladinový sběrač - skimmer

Pro cirkulaci a pohyb vody jsou používána čerpadla. Na okruh cirkulačního čerpadla napojíme skimmer, což je hladinový sběrač. Velké množství nečistot (prach, listí a další materiály) se do nádrže dostává spadem na hladinu, jejich podstatnou část lze zachytit přímo na ní pomocí skimmeru, čímž snížíme míru utváření usazenin na dně. Rozkladem organického materiálu by došlo k opětovnému uvolňování živin a následně k podpoře rozvoje fytoplanktonu – sinic a řas. Při navrhování rozvodů k čistícímu (výkonnějšímu) čerpadlu bychom určitě neměli zapomenout na možnost připojení ručního nebo samochodného vysavače, kterým čistíme plaveckou zónu.
V případě přání zákazníka je možno nádrž osadit rybami, pokud je však cílem vyloženě nádrž rybochovná, je třeba dodržet specifická hygienická opatření, která nám umožní udržovat hygienu dna a vodního sloupce na přijatelné úrovni.

MALÁ OKRASNÁ JEZÍRKA

Vodní prvek lze umístit i do velmi malých prostor. Ať už se jedná o atrium či malý dvorek, voda jednoznačně přidá danému místu na atraktivitě. Je možno vytvořit klidné zákoutí, které případně oživíme menší kaskádou, vodotryskem či vodopádem. Obecně však u malých vodních nádrží dochází k relativně velkým úbytkům vody, proto je potřeba počítat s jejím častějším doplňováním.