www.kratena.cz/zemni-prace

Cookies

Dovolujeme si upozornit, že tento web používá cookies. Výhradně ke statistickým účelům a nic není s nikým jiným sdíleno.
OK, rozumím

Kratěna.cz

Zemní práce

Jsme schopni dle rozsahu prací buď provést nebo zajistit:

Hrubé terénní úpravy

Terénní úprava svahu, realizace Trutnov

Ne vždy lze vycházet z původního reliéfu terénu, často je terén po stavebních pracích změněn a silně zhutněn, a proto je třeba za pomoci techniky vytvořit základní prostorové členění řešeného území – pobytové terasy, svahy, zářezy, násypy… Mnohdy je změna stávajícího terénu záměrem projektanta, rovinaté pozemky jsou výškově členěny, aby získaly prostorovou gradaci, příliš svažité pozemky jsou zase zpřístupněny za pomoci tvorby rovinných partií teras.

Jemné modelace terénu

Jedná se o úpravu menších nerovností, přípravu ploch pro výsadbu rostlin a zakládání trávníku

Výkopové práce

Výkopové práce při realizaci projektu, Vranov

Provádíme např. výkopy tzv. “kufru” při realizaci zpevněných ploch a cest

Doprava materiálu nákladním autem

Zajišťujeme dopravu materiálu potřebného pro realizaci zakázky